นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

Line Official Account

คลังเก็บ

  • Visits Today: 168
  • Total Visits: 322949
  • Total Visitors: 26
  • Total Countries: 1799
08ธ.ค.2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
28พ.ย.2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง
20พ.ย.2566 [สสอ.ภูกระดึง] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
14พ.ย.2566 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง
14พ.ย.2566 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
10พ.ย.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
08พ.ย.2566 สสอ.ภูกระดึง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
30ต.ค.2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง
19ต.ค.2566 คำสั่ง สสจ.เลย เรื่อง มอบหมาย อสม.ให้ปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิรับค่าป่วยการ ประจำปีงบประมาณ 2567
18ต.ค.2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
18ต.ค.2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
17ต.ค.2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11ต.ค.2566 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
03ต.ค.2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
03ต.ค.2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ